Now viewing : Amelia Kirsten Price

Amelia Kirsten Price
Amelia Kirsten Price
Strandvejen 343, Skovshoved
2930
Klampenborg
INDRE CV Bevidsthedsudvikling har altid interesseret mig. Så længe jeg husker, har jeg været kontakt med noget som var større end mig selv. En dyb indre længsel bag om alting, som altid har været der, selv i de mørkeste øjeblikke i mit liv. Jeg føler at hele mit liv dybest set har handlet om denne søgen, som ledte jeg efter min elskede i mørket. Ofte har jeg følt en ubærlig smerte, over at være begrænset af kroppen, når jeg nu vidste og kunne så meget mere i denne kontakt, i denne in-tuning.  Meditation, terapi, dans, selvudvikling, kunst, lyd, naturen, den dybeste nysgerrighed og undren, har generøst holdt bevidsthedens lygte ind i min søgen og vist mig vejen indad mod dét jeg er, bagom ordene og ind mod det som er rummet i hjertets inderste, nemlig vågenheden. I 1993 bliver jeg mor, men graviditeten forårsager en tyktarmsbetændelse (Collitz Ultzerosa). Midt i min største glæde rammer jeg bunden, mister livsmodet, min krop vil ikke indtage føde, men igen sker der noget helt dybt indefra og jeg kommer tilbage til livet og dette bliver afsættet til min spirituelle rejse. Igennem min esoteriske psykoterapeutiske træning får jeg for første gang en praktisk og teoretisk forståelse for min spirituelle tilgang og meditation bliver en fast praksis i mit liv. For mig er terapi et levet liv, forstået på den måde, at vi skal gøre fortiden levende i nuet, da forandringer bygger på levede oplevelser. Vi skal sammen med klienten skabe relationelle-genforhandlinger, i kærlig empatisk spejling. Vi lærer derigennem at være sammen på en god måde, både med os selv og andre. At skabe ny tilknytning til sig selv og herigennem forstå og mærke, hvad det er der bringer én hjem til sig selv. En vigtig lære jeg har opnået i processen med at komme hjem er at der er ingen vej uden om sårene. Vi må lære dem at kende for at tøjre deres kræfter, så de kan frigøres som kreativ kraft. Sjælen er helhedsorienteret og søger intgration i stedet for opdeling og adskillelse. Vi må turde rumme mødet med os selv, med skyggerne og stifte fred indadtil så vi kan frigøre kræfterne til at skabe det største livsværk, nemlig os selv. Daniel Stern siger det så smukt, ” Der er ingen udvej, kun nærvær”. Det, der skal kvalificere mig, er den måde jeg lytter til dig på. Jeg får løbende supervision, bla ved “Center for seksuelle overgreb” Rigshospitalet. Supervision ved Madhurima Rigtrup og praksis samtaler ved Jens Erik Risom. Supervisionsgruppe ved Erik Svarre. Jeg har tavshedspligt. YDRE CV Jeg har arbejdet som skuespiller og musicalperformer siden 1985 med flere hovedroller, i ind og udland. Arbejdet med Meisnerteknik, Method-acting og Stanislavskji. Kurser med Dario Fo og Franka Rama. Roy Hart stemme-træning gennem 15 år. 1995-2000 Esoterisk Psykoterapeutisk træning ved Ronald Beesley 2002-03 PacaMamma Initiering fra “Inka indvielsen ” Juan Nunez del Prado. 2008-11 Gabrielle Roth , Alain Allard , Jonathan Horan  5R- dance 1993-2017 Meditation og mindfulness praksis bla Brahma Kumaris og Vækstcentret v Jes Bertelsen. 2010 ID LifeCoach certificeret 2014 ID og Integral Psykoterapeut eksamineret 2012-16 Undervisning-assistent på Psykoterapi v ID Academy 2004-14  forløb med “Seeren” Calle Montzegur , Mysterieskolen ved Lars Muhl og retreat med Mikkel                        Stjernenberg. 2014 Mindfulness og anerkendende metode forløb v Henning Daverne. 2015 Integral Relationsships workshop ved Martin Ucik. 2015  Madhurima Rigtrup workshops, åbne aftner og supervision 2015  Neel Fasting og Jens Erik Risom bla “I orkanens Øje” på Vækstcentret i Nr. Snede. 2014  Adyashanti workshop København. 2014-16 Familie opstillingsuddannelse ved Liv Dhanyo Tommesen. ISFO 2016  Supervisions uddannelse ved Erik Svarre. ISFO 2015   Overbygning af “Nærværsmeditation og mindfulness” ved Jens Erik Risom. 2016  ” Klosterliv ” Vækstcentret v Jens Erik Risom. 2016   “Dobbeltrettetopmærksomhed” Vækstcentret v Jes Bertelsen 2016   ” Hjertets Inderste” Vækstcentret v Jes Bertelsen . 2016    “Embodiment of Love”  stilhedsretreat v Madhurima 2017    “Stilhedsretreat”  v Madhurima 2017-18  Psykoterapi- Bevidsthed – Seksualitet. Efter- uddannelse ved Neel Fasting og Ruth Skovgård. Siden 2008 har jeg været på 5 pilgrimsrejser, bla i Spanien, her “Den franske”, “Primitivoen” og sommeren 2014 “Nordkystruten”. I Portugal og sidst men ikke mindst Bjergbestigning i Marokko, derudover planlægger jeg min næste rejse til Peru og Bolivia med Juan Nunez del Prado i 2017. Jeg underviser i kropsbevidsthed og bevægelse, stemme og taleteknik, nærværstræning og mindfulness. Jeg faciliteret dans og bevægelse gennem mindfulness og nærværstræning bla. hos Sofia Manning, ID Academy, Skuespillerforbundet, Dansegruppe på Kronborg, Ananda yoga osv . Afholder workshops og facilitere familieopstillinger. Tjek også www.storydance.dk