Bliv medlem

Sådan bliver du medlem.

For at blive optaget som medlem af ID Psykoterapeutisk Forening skal du være certificeret ID Psykoterapeut.

Som aspirantmedlemmer kan også optages studerende fra godkendte ID Psykoterapeutiske uddannelsessteder, der har afsluttet den teoretiske del af uddannelsen. Aspirantmedlemmer har dog ikke stemmeret på generalforsamlinger og i udvalg.

Et medlemskab af ID Psykoterapeutisk Forening koster kr. 1.000 årligt.

 

Som medlem af ID Psykoterapeutisk Forening får du mulighed for at:

• Oprette din profil her på vores hjemmeside

• Få adgang til de faglige temadage foreningen arrangerer, hvoraf de fleste er gratis for medlemmer

• Få adgang til at deltage i vores efteruddannelser til favorable priser

• Få adgang til at benytte foreningens logo

• Få adgang til at deltage på foreningens generalforsamling

• Adgang til at reklamere med dit medlemskab som sikrer at dit terapeutiske virke er underlagt et etisk regelsæt

• Via dit medlemskab at forpligte dig til at overholde foreningens etikregler

• At blive omfattet af vores klientforsikring 

 

Ansøger du om medlemskab og er du færdigcertificeret som ID Psykoterapeut skal du benytte dette link

Du kan ansøge om et aspirantmedlemsskab hvis du er færdig med den teoretiske del af uddannelsen, men endnu ikke færdigcertificeret.

Du kan ansøge om aspirantmedlemsskab ved at sende en email til idpf.formand@gmail.com

Vi glæder os til at høre fra dig.