Bliv medlem

Sådan bliver du medlem

For at blive ordinært medlem af ID Psykoterapeutisk Forening skal du være certificeret ID Psykoterapeut.

Som aspirantmedlem kan også optages studerende fra godkendte ID Psykoterapeutiske
uddannelsessteder, der har afsluttet den teoretiske del af uddannelsen. Aspirantmedlemmer
har dog ikke stemmeret til generalforsamlinger og udvalg

Optagelse:

Du skal udfylde dette optagelsesskema

Indmeldelsesformular

Din ansøgning modtages af kasserer

Harry Sandholm
Tlf: 26 13 85 80
Email: idpf.formand@gmail.com

Kontingent indsættes på konto: Reg. nr. 8401   Konto nr. 1186131  i Merkur Andelskasse.
Vigtigt! Når du indbetaler kontingent i banken, skal du i besked til modtager skrive dit eget navn

Du får tilsendt en kvittering på mail, når optagelsesskema og kontingent er modtaget.

Du kan melde dig ind hele året og betale kontingentet på 1.000,- kr. ved indmeldelsen.
I perioden 1/1 – 30/6 bliver du januar – medlem.
I perioden 1/7 – 31/12 bliver du august- medlem.

Betalingsbetingelser:

Betaler du rettidigt, dvs. senest 31. januar – eller senest 31. august – får du en kvittering på mail inden for en uge efter betalingsfristen.

Ved manglende betaling vil du modtage en reminder med endnu 14 dages tidsfrist.

Vi opfordrer medlemmerne til at lave en årlig overførsel til medlemskontoen i Merkur Andelskasse.

Genindmeldelse kan ske på samme betalingsbetingelser som for nye optagede medlemmer.

Det er dit ansvar at vi har den rigtige mailadresse. Husk derfor at melde ændringer.

Vi glæder os til at høre fra dig.