2-årigt efteruddannelses forløb – Psykoterapi, bevidsthed og seksualitet

Psykoterapi, bevidsthed og seksualitet – opdateret beskrivelse

Seksuelle forståelsesrammer og metoder for psykoterapeutiske forløb

For psykologer og psykoterapeuter med en 4-årig certificeret uddannelse

Dette 2-årige efteruddannelses forløb på 7 moduler a 2 dage, med start i foråret 2017, er et unikt tilbud til psykoterapeuter og psykologer, der ønsker at fordybe sig fagligt i seksualitet, bevidsthed og psykoterapi.

Underviserne Neel Fasting og Ruth Skovgaard vil på skift undervise og facilitere de 6 moduler og sammen afslutte forløbet på det 7.modul.

Helt overordnet vil forløbet indeholde en blanding af undervisning, supervision og individuel proces.

Herunder beskriver Neel Fasting og Ruth Skovgaard forløbet.

 

neel2013-5x5

Neel Fasting:

Tantra med instinkt, emotion, hjerte og bevidsthed

Forløbet vil fokusere på en samklang mellem seksualitet, emotion og kærlighed. Og på det nærvær som giver liv, glæde og bevidsthed.

Både par og enlige kan arbejde med dette uanset seksuel orientering.

Den tantriske tilgang er generelt brugbar for samspillet mellem par og for enliges færden i verden som enlige – og for den enkeltes væren med sig selv, væren sig selv.

Vi kommer til at arbejde under det terapeutiske niveau – blandt andet

med den livsenergi og de ressourcer, som alle har, og med de fællesmenneskelige overlevelsesstrategier, der ligger som en dynamo under konflikter.

Alt hvad vi arbejder med vil blive prøvet af som en kropslig-energetisk erfaring og vil blive efterprøvet i det laboratorium, som kurset er.

Der skal være tid til både egen proces og til udveksling omkring klienter.

Udvekslingen kan fx. handle om dette at være involveret, åben og afgrænset i den samme situation; om en realistisk viden om forholdet til sit eget køn, sin seksualitet, krop, emotionalitet, kærlighedsevne og intuition.

Da vi prøver undervisningen af i praksis og modulerne dermed muliggør processer, vil temaordene måske ikke komme til at passe i de moduler, de her er præsenteret i – og andre kan komme til!

Undervisningen har sin grund i 35 års erfaring med tantra og meditation, i træning og formidling og i arbejdet med klienter – også mennesker, som ingen viden har om tantra eller selvudvikling.

Vi vil bevæge os en del – tag behageligt tøj på og et tæppe med.

Vi beholder tøjet på under hele kurset! Og jeres grænser vil blive udfordret, måske – men i al fald respekteret.

Om Neel Fasting:

Cand. mag, lektor, underviser, supervisor.

35 års erfaring med tantraprocesser.

I supervision og træning hos Jes Bertelsen siden 1982.

Har undervist i tantra siden 1985.

Forfatter til:

Seksualitet og Tantra, nyudgivelse 2016

Et sprog for det kvindelige, 2004

Se evt. artikler om tantra på hjemmesiden neelfasting.dk

og på bloggen http://aandihverdagen.vaekstcenteret.dk/

 

Ruth-skovgaard-240

Ruth Skovgaard:

Terapi og seksualitet ud fra tantrisk erfaring og viden.

Klienter har ofte brug for at tale om deres seksualitet. Enten er den for ustyrlig, eller også har de ikke kontakt med den, den føles “død”. De ønsker at undersøge muligheder for at få et aktivt erotisk liv, men de ved ikke hvordan.

Både fysisk og psykisk mærker de ofte begrænsninger, og det er vigtigt, at terapeuten har viden om og evner at tale åbent om vanskelighederne.

Ofte møder jeg psykoterapeuter og psykologer, som er for blufærdige til at tale om sex. En del opfatter seksuel udfoldelse som en følge af, at det personlige er på plads og bevægeligt. Men det er ikke hele sandheden; at “vejen til sengen går gennem dagligstuen” er ikke en selvfølge. At “vejen til dagligstuen går gennem sengen” heller ikke. Og – hvis ikke klienter kan tale med deres terapeut om sex, hvor skal de så gå hen?

Som terapeut er det derfor nødvendigt at tilegne sig viden og integrerede erfaringer, for at kunne samtale om sex.

Tantra er en vej til at rumme og udtrykke seksualiteten og en måde at fordybe sig på.

Tantra er personligt og relationelt udviklende. Det er en vej til opdagelse af det, vi kan lide og gerne vil rumme og det, vi ikke bryder os om at være – og være i kontakt med. Modsatrettethed er lagret i personligheden; jeg vil – jeg vil ikke, jeg siger ja og nej på samme tid. Fortrængninger og bevidsthed om positive og negative oplevelser, historiske overgreb, svigt og positivt udviklende livsvilkår bliver gennem udfoldelse af seksualiteten tydeligere.

Som i enhver anden terapeutisk praksis er det vigtigt at kunne integrere det, vi støder på, uden at korrigere og korrekse. Som terapeut er det derfor nødvendigt at vedkende sig og rumme modsatrettede bevægelser i sit eget og andres sind; det betyder at være sig bevidst om lyst og ulyst, fantasier, sansninger, følelser, mishag og behag etc.

I terapeutisk arbejde er forudsætningen for at kunne arbejde med klienter, at man kender sig selv på så dybt et niveau som muligt; det fordrer villighed til ucensureret at vedkende sig og åbent erfare, hvad der rører sig.

Den terapeutiske integration og udvikling af nysgerrighed og åbenhed går gennem træning i, hvordan det muliggøres at rumme, lytte og tale åbent om seksuelle vanskeligheder.

Om Ruth Skovgaard:

Psykolog, cand.psych, specialist i psykoterapi.

Familieterapeut, individuel terapeut, parterapeut, gruppeterapeut, supervisor og underviser på psykoterapeutuddannelser.

Terapeutisk træning hos Hanne Hostrup, Walther Kempler, Ole Vedfeldt, Sonia Nevis, Joseph Zinker, Joseph Melnick, Todd Burley, Gary Yontef og Violet Oaklander.

Meditativ træning hos Jens Erik Rissom og Jes Bertelsen.

Tantratræning hos Neel Fasting.

43 års terapeutisk erfaring.

35 års meditativ træning.

25 års tantra træning.

Modulerne:

1. Modul: 9.-10. marts 2017

Neel Fasting

Referencerammer

Sammenhængen mellem seksualitet, emotion, kærlighed og meditation

Energi – grundlæggende arbejdsredskaber

Det indre modsatkønnede

Udveksling om terapisessioner

2. Modul: 20.-21. april 2017

Ruth Skovgaard

Arbejde med individuelle klienter, deres vanskeligheder og vejen til forståelse og fordybelse af egen praksis. Dette gennem tilpassede øvelser og åbnende eksperimenter samt integrerende, terapeutiske samtaler.

3. Modul: 14.-15. september 2017

Neel Fasting

Energi

De mange køn

Mandens og kvindens historie

Det indre modsatkønnede- fordybet

Udveksling om terapisessioner

4. Modul: 26.-27. oktober 2017

Ruth Skovgaard

Arbejde med par og deres sexualitet. Praksis, om igangsættelse af seksuelle og sanselige møder, arbejde med eksperimenter og hjælp til at lande nye og gamle erfaringer på måder, hvor det lykkes partnere at skabe og bevare kontakt og respekt for sig selv og hinanden.

5. Modul: 8.-9.marts 2018

Neel Fasting

Emotion – det personlige og det kollektive

Seksuelle fantasier

Instinkt, hjerte og intuition

Kærlighed og had

Frivillighed

Hengivelse

Udveksling om terapisessioner

6. Modul: 3. – 4. maj 2018

Ruth Skovgaard

Integrationsarbejde med enkeltpersoner og par, heteroseksuelle, homoseksuelle og lesbiske.

Se forskelle og ligheder i udfoldelse og oplevelse.

7. Modul: 6.-7. september 2018

Neel Fasting og Ruth Skovgaard
Integration og inspiration til, i relation til seksualiteten, at møde menneskers mangfoldighed.

Praktiske oplysninger:

 • Sammenhængende fagligt efteruddannelsesforløb for psykologer og psykoterapeuter med en min. 4 årig uddannelse
 • Varighed 7 moduler af 2 dage henover 2017 og 2018
 • Der vil være plads til ca 40 deltagere
 • Bindende tilmelding til hele forløbet
 • Efteruddannelsesforløbet er tilrettelagt af ID Psykoterapeutisk Forening IDPF – www.idpf.dk
 • Pris kr. 1600,- pr. Modul for IDPF medlemmer, som har deadline for tilmelding den 1.12.16
 • Prisen for andre psykoterapeuter og psykologer med en min. 4 årig uddannelse, kr. 2.200,- pr. modul.
 • Tilmelding for ikke medlemmer fra den 1.12.16
 • Betalingen foregår a 2 omgange (IDPF medlemmer kr. 5.600,- og øvrige deltagere 7.700,-)
 • 1.rate kr 5.600,- for IDPF medlemmer betales senest 1. december 2016
 • 1.rate kr. 7.700,- for øvrige deltagere betales senest 31. januar 2017
 • 2.rate betales for alle deltagere senest den 1. december 2017
 • Betaling og tilmelding foregår via Billetto, https://billetto.dk/da/events/seksualitetsforloeb
 • Kurset vil blive holdt i Villa Wilder, Wildersgade 55 2 sal. 1408 København K.
 • Alle dage fra kl 10.00 – 18.00
 • Kontaktperson Claus V. Nielsen: claus@humancontact.dk

24. januar 2017 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer, Forside | Leave a comment