Faglig dag med Eva Hildebrand 7. februar 2015

Fagligt udvalg inviterer lørdag d. 7. februar 2015 alle interesserede til temadag med
psykoterapeut og psykolog, Eva Hildebrand

Eva Hildebrand

Dagens tema:
Hvordan man kan bruge dissociation konstruktivt i terapi med mennesker med en emotionel ustabil personlighedsstruktur med dissociation som et primært problem.

Den emotionelle ustabilitet betyder at klienterne ikke har lært en emotionel selvregulering som en del af deres tilknytning til deres forældre. De er derfor ofte desorganiseret tilknyttet. Det betyder at overføringen og modoverføringen bliver vigtige at forstå i terapien.
Overvældelsen af voldsomme emotioner lader ikke plads til regulerende kognitive funktioner. I stedet bruges kognition til at skabe en for klienten meningsfuld virkelighed defineret eller forvrænget af emotionerne.
Dette bliver specielt uheldigt i relationer, hvor det bliver meget svært for klienten at etablere den gensidighed- intersubjektiviteten- som er basen for samhøringhed. Konsekvensen er en indre isolation og udstødthed – et slags sjælemord.

Jeg vil se på det paradigmeskift, som specielt har været vigtigt for traumatiserende klienter. Det er et skift fra et primært fokus på kognition og indhold til et fokus på følelser, proces og kontekst og derfor mindre fokus på “teknik” (frit efter Allan Shore 2011).

Jeg ser bl.a. terapeutens rolle som den der står imellem klientens præsenterende personlighed (selvopfattelse) og hendes/hans intense dissocierede emotion (Bromberg 2011).
Det betyder at terapeuten må være i stand til på en og samme tid at rumme klientens skrøbelige selvfremstilling og de følelser som hun/han ikke selv er i stand til at rumme. Ved at bruge en udvidet mentalisering eller mindfulness må terapeuten være i præcis kontakt med klientens følelser, som de resonerer i terapeuten selv, med terapeutens egne reaktioner på klientens følelser, terapeutens emotionelle historie og have adgang til en nærværende rummelighed med accept.
Denne samstemning kan skabe en sammenhæng hvor det lidt efter lidt kan blive muligt at integrere de dissocierede emotionelle, ustabile dele i klientens personlighed og derigennem ved hjælp af terapeutens evne til både neurologisk og i overføringsrelationen at udvikle klientens evne til at opleve følelsesmæssig selvregulering.

Paradokset i dette terapeutiske arbejde er, at det ikke kun er terapeutens vellykkede interventioner, der virker her. Også der hvor terapeuten selv har dissocieret sammen med sin klient (enactment, Bromberg 2011), opdager sin modoverføring og bringer den ind i relationen kan lede til intense forvandlingspunkter for klienten og derved yderlige styrke dennes evne til relations kompetence.

Vi vil på kursusdagen arbejde med undervisning og øvelser i mindfulness. Det vil være vigtigt at deltagerne er villige til at dele egne processer og holdninger. Jeg håber det også vil blive en udveksling af erfaringer og der er mulighed for at tage sager med.

Lørdag d. 7.februar
Tid: 10.00-16.00
Sted: Karens Minde Kulturhus – Lokale ”Loftet”
Wagnersvej 19
2450 København SV
http://www.kmkulturhus.dk/
Tilmelding: Til Bente på info@benteghansen.dk

Medlemmer af IDPF gratis
4. års studerende gratis
Andre studerende kr. 250,-
For ikke-medlemmer er prisen 500,-
OBS – Efter den 6 .januar åbnes der op for tilmeldinger for studerende og ikke-medlemmer af IDPF.
SKRIV MEGET GERNE PÅ DIN TILMELDING OM DU ER MEDLEM AF IDPF.

Godt at vide:

• Gode og gratis parkeringsmuligheder ved Kulturhuset
• Bus 3A, 4A og 10 til Mozarts Plads
• S-tog A og E til Sjælør Station
• S-tog A, E og F til Ny Ellebjerg Station
I cafeen kan der købes sandwich, kaffe og tee. Da der kun er en på arbejde i cafeen, vil jeg bestille forud til jer der ønsker at købe sandwich. Skriv derfor i din tilmelding om du ønsker at købe sandwich i pausen.


15. december 2014 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer, Forside | Leave a comment