Fagligt udvalg arrangerer temadag om dødsprocessen med Jacqueline Maria Longstaff

Fagligt udvalg inviterer til temadag med Jacqueline Maria Longstaff om dødsprocessen.

Lørdag den 24. oktober 2015 klokken 10-16
Valby Kulturhus på 5. sal, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby.
OBS nyt mødested

J Longstaffsmall

Jacqueline har i mange år beskæftiget sig med meditation, terapi og vejen til oplysning.

Hun har en ashram i Indien og rejser desuden verdenen rundt og holder satsang og retreats.
Læs mere nedenfor og se hjemmesiden cosmicairport.com

Hvis du er medlem af IDPF og gerne vil deltage kan du sikre dig en plads ved at tilmelde dig inden den 10. oktober til sloenstrup@mail.dk

De resterende pladser vil derefter blive tilbudt studerende og andre interesserede udefra.
Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret, da vi oplever at næsten 10% udebliver fra arrangementerne, ærgerligt for dem der står på venteliste som betalende gæster og foreningens økonomi.

Dødsprocessen og oplysning

Grunden til, at jeg fokuserer så meget på dødsprocessen i mit arbejde, at dette arbejde er meget tæt forbundet med vejen mod oplysning eller realisering af Selvet. Den første gang jeg afholdt Dying for Truth programmet i Danmark, holdt jeg det som et 7 dages meditations retræte. Bagefter sagde nogle af dem, som har været med mig i mange år, at dette program syntes at få alt det, jeg havde undervist i gennem årene til at falde i hak. Det kan jeg forstå.
Dødsprocessen og vejen mod opvågning handler meget om at gennemskue sindets film og ikke forveksle noget som kommer og går, med dit sande selv. I min bog ”Kaleidoscope” inkluderer jeg et kapitel med Kirtanas sang: ”The Train Song” (”Togsangen”). Som jeg har sagt mange gange, føler jeg, at det eneste du virkelig behøver at vide, er i denne sangs tekst. Den vigtigste lære gengives faktisk i blot én linje:

”Forveksl ikke vejret med din Værens himmel”. (Vejret = det som kommer og går.)

Hele rejsen og al forberedelse til dødsprocessen fokuserer på denne ene ting.

De syv krops-lag

Strukturen jeg har anvendt til at præsentere læren om dødsprocessen er meget simpel og dækker alligevel alt det, jeg føler, mennesker har brug for, så de kan blive i stand til at forberede sig på deres egen dødsproces. I sidste instans er alt det, du møder i dødsprocessen en projektion af sindet – i lighed med de dramaer vi oplever i livet.
Du kan sammenligne forberedelsen til en oplyst død med det, der sker ved en overgang til opvågning. Jeg sammenligner det ofte med, hvad der sker på et meditationsretreat. Tit taler jeg om det, at vi før eller senere er nødt til at bevæge os igennem og forbi alle de roller, vi har spillet i livets drama. Jeg sammenlignede det med, hvad der sker, når du forlader et hus med mange rum. Du må gå ud af det rum, du befinder dig i, og derpå gå gennem de andre rum, som du passerede ved ankomsten. Rummene vil se bekendte ud, fordi du allerede så dem, da du ankom. Det samme gælder dødsprocessen – du må passere gennem bestemte lag i psyken for at blive fri. Du må møde og passere forbi alt, hvad der er gemt i krop-sind hukommelsen. Sommetider beskriver jeg disse lag som rum, hvor der vil blive spillet forskellige film, som alle er knyttet til bestemte sider af dit liv. Hvis du har gennemskuet disse film i livet, vil der ikke være nogen tilknytning til dem, når du ser dem igen under dødsprocessen.
Dying for Truth program fokuserer på den fysiske dødsproces set fra et esoterisk perspektiv – som en mulighed for at befri bevidstheden fra illusionens matrix. Jeg føler, at den bevidste død vil blive betragtet som en menneskelig rettighed i den tid, vi bevæger os hen imod.
Ikke blot er Dying for Truth en mulighed for at modtage en dybere forståelse og en forberedelse af din egen dødsproces på en meget simpel måde. Det vil også gøre dig i stand til at dele brugbar information med andre, som står ansigt til ansigt med døden. Hvis du har dødsangst kan Dying for Truth og arbejdet i afgangshallen måske hjælpe dig til at forandre dit perspektiv fra frygt for døden til at se døden som en proces. Det er en naturlig forlængelse af livet. Skabelsen bevæger sig i en serie af cyckler (også kendt som bardoer), og dødsprocessen er simpelthen én af disse cyckler. Som jeg skrev i det forrige kapitel, er det blevet sagt, at der er tre ting vi må møde for at blive fri. Én af disse er frygten for døden. I afsnittet om transithallen var jeg inde på flere detaljer om dette

Med faglig hilsen Susan Lønstrup


10. september 2015 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer, Forside | Leave a comment