Formandens nytårshilsen

Kære idpf’er.

I marts 2016 blev jeg valgt til formand for IDPF. Det var en velkommen udfordring for mig, som kom på det rette tidspunkt i mit liv. Men det var også med en del ærefrygt, at jeg tog imod bestyrelsens opfordring til at stille op til formandsposten, for det er en stor udfordring at følge i Pia Balk-Møllers fodspor, som formand for det helt unikke fællesskab vi har.
Jeg har oplevet en enestående opbakning til opgaven fra hele bestyrelsen og en meget stor hjælp med alt det formelle fra vores kasserer Janne og vores webmaster Threin.
Tusind tak for støtten.

Pia introducerede traditionen med, at formanden sender en nytårshilsen til medlemmerne, og den tradition vil jeg gerne videreføre. Det er en glimrende lejlighed til at se tilbage på årets gang i IDPF samt at reflektere over, hvor vi er på vej hen.

Der har været stor aktivitet i foreningen, men desværre oplevede vi også en stor skuffelse, idet Amy og Arnold Mindell meddelte os, at de ikke kunne fornemme at arrangementet med os føltes rigtigt, og derfor aflyste de.
Jeg tænker, at det mest er et tab for Amy og Arnold, da de gik glip af en enestående mulighed for at møde en levende og engageret flok IDPF’ere med stort mod på og lyst til procesarbejde.

Men det tog ikke lang tid før fagligt udvalg var på banen igen. IDPF har nu taget et stort og afgørende skridt med opstarten af en efteruddannelse i Psykoterapi, bevidsthed og seksualitet. Det helt unikke ved dette tilbud er, at det er muligt i et fagligt regi at tilbyde vores medlemmer to topkvalificerede undervisere – Neel Fasting og Ruth Skovgård -til et kursusgebyr langt under markedspris, fordi alt arbejdet med etablering af uddannelsen bliver udført på frivillig basis. Herfra skal lyde en stor tak til Bente, Claus, Pia og Lene for deres indsats.
Fra nytår begynder vi at sælge pladser på uddannelsen til ikke IDPF medlemmer, så hvis du ikke har fået dig meldt til uddannelsen endnu, men ønsker at deltage, skal du snarest kontakte Claus på mail claus@humancontact.dk

Derudover har der været afholdt velbesøgte faglige arrangementer med Marianne Bentzen og Ruth Skovgård, og både fagligt udvalg og etikudvalget har nye spændende arrangementer i pipelinen. Det er derfor vigtigt, at du orienterer vores webmaster Threin på mail: idpfnyheder@gmail.com, hvis du skifter e-mail adresse, så du er sikker på at få tilsendt nyhedsbrevene fra IDPF.

Etikudvalget har igen i år udsendt en adventskalender, denne gang med døden som tema. Tusind tak til etikudvalget og forfatterne for de gribende og vedkommende indslag.

IDPF har ikke udgivet bøger i 2016, men ’Slutsten’, der udkom i december 2015, sælger stadig, og har faktisk givet IDPF overskud på udgivelsen.
IDPF er ikke et forlag, der støtter bogudgivelser fra enkeltmedlemmer, men hvis der bliver taget initiativ til et bogprojekt, der er åbent for alle foreningens medlemmer vil vi i bestyrelsen se velvilligt på at støtte dette.

Vi har i slutningen af året haft en medlemsfremgang, og vil også i 2017 have fokus på at få besøgt 3. års holdene på ID Academy.
Desværre har vi stadig et problem med at hverve medlemmer i Jylland og på Fyn. Jeg vil derfor godt benytte lejligheden til at minde om, at foreningen giver et tilskud til faglige arrangementer, der kræver, at man passerer Storebælt. Hvert medlem kan få et tilskud på kr. 500,- pr år, og hvis man er flere der kører sammen burde det være muligt at deltage i IDPF arrangementer uden at skulle have store udgifter til transport.

IDPF har en god økonomi, og det betyder at vi har gode muligheder for fortsat at tilbyde spændende arrangementer til medlemmerne. Har du ideer til aktiviteter, er du altid velkommen til at kontakte fagligt udvalg.
Vi forventer i løbet af 2017 at kunne indføre Mobilepay, til brug for kontingentbetaling, og ved foreningens arrangementer.

Vi arbejder med planer om at afholde et stormøde igen i 2017. I mødet deltager medlemmer fra udvalgene samt bestyrelsen. Mødet skal bruges til at inspirere os, og sætte nye mål, samt fortsat at have fokus på alt det værdifulde, der er forbundet med IDPF.

Et af de forhold jeg er blevet meget opmærksom på er, hvor mange kompetente, erfarne og fagligt velfunderede ID Psykoterapeuter, der er blandt vores medlemmer.
Det er desværre en udfordring for en del af vores medlemmer at få klienter nok. Det er et stort spild af menneskelige og faglige ressourcer, der derved ikke kommer i spil, selv om der mere end nogensinde er brug for veluddannede psykoterapeuter. Hvis vi i IDPF kunne finde nye veje at gå, tænke ud af boksen, kunne det blive til gavn for både medlemmer og klienter/kunder.
Vi afholder et fagligt arrangement den 4. februar med fokus på digital markedsføring, men det kunne måske også være et af temaerne til et stormøde. Har du ideer til tiltag vi kunne gå ind i, hører jeg gerne fra dig.

Status her ved udgangen af 2016 er, at vores forening lever, og trives godt samt, at der er udsigt til nye spændende arrangementer, også for de af jer, der ikke skal med på efteruddannelsen i Psykoterapi, bevidsthed og seksualitet.

De varmeste nytårshilsener til jer alle, og tusind tak for samvær med jer i et berigende fælleskab i 2016

img_8350redredredsmallcropHarry Sandholm
Formand for ID Psykoterapeutisk Forening


29. december 2016 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Forside | Leave a comment