Fotovandring i Relationsbaseret Virksomhedsledelse med Benny Rasmussen

Fagligt fyraftensmøde i IDPF

Virksomhedsleder, Benny Rasmussen, gæstede IDPF d. 1. oktober 2014, hvor han fortalte om sit koncept: Relationsbaseret Virksomhedsledelse.

Mødet gik rigtigt fint og tilbagemeldingerne var inspirerende og spændende.

ID Psykoterapeut, Susan Inge Lønstrup:  “Meget inspirerende. Har siden tænkt på mit, heldigvis nu afsluttede, arbejdsliv med gode ledere og desværre også mange dårlige ledere. Den forskel en god leder gør i en afdeling/division bliver desværre ikke altid honoreret af virksomheden. Håber at mange virksomheds ledere vil forstå og turde efterleve denne måde at lede og udvikle deres virksomhed og medarbejdere. Det kræver mod af hele ledelsen.”

Med grundlag i den centrale antagelse, at den menneskelige ressource i fremtiden vil være den vigtigste og mest afgørende faktor for det gode liv og øget vækst i vores erhvervsliv, – er det nye koncept Relationsbaseret Virksomhedsledelse opstået.

DSC_9449006

Med grundlag i den centrale antagelse, at den menneskelige ressource i fremtiden vil være den vigtigste og mest afgørende faktor for det gode liv og øget vækst i vores erhvervsliv, – er det nye koncept Relationsbaseret Virksomhedsledelse opstået.

Konceptet udmærker sig ved at være udpræget humanistisk og sætter dermed fokus på betydningen af den mellemmenneskelige relation og rummer elementer som næstekærlighed, empati, personlig autenticitet og ikke mindst bevidstheden om den altid iboende ressource, som findes i alle mennesker.
Konceptet udfordrer også det skarpe knivsæg, der adskiller arbejdsliv fra privatliv og sætter dermed spørgsmål ved, hvordan virksomheder forvalter sit ansvar over for deres medarbejdere.

Konceptet er udviklet af Benny Rasmussen, der igennem de sidste 14 år har været øverste leder for en af landets største miljøvirksomheder og som nu har viet resten af sit liv til sit arbejde for en mere humanistisk forståelse rundt om i virksomheder og organisationer.

Udover at redegøre for konceptets baggrund og grundlæggende forudsætninger, fortæller Benny også om sine personlige erfaringer med brug af forskellige psykoterapeutiske processer i sin medarbejderudvikling og hvilken betydning disse processer har haft for organisationen som helhed. Også de erfarede faldgruber og udfordringer vil blive italesat.

Efter Bennys mening er det på høje tid, at terapeuter og coaches i højere grad, får en fast plads i virksomhedernes organisation, og på baggrund af hans personlige erfaringer vil han give forskellige forslag til hvordan vi kan komme tættere på dette.

Benny Rasmussen (f. 1950) har en produktionsteknisk baggrund og har i mere end 20 år arbejdet som rådgiver indenfor strategi og ledelse. Fra 1995 til 2014 stod han bag udviklingen og implementeringen af det danske Pant og Retursystem, heraf de 14 år som adm. direktør.
I 2014 har han etableret et rådgivende og processtyrende arbejdsfællesskab med sin kone Anette, som er psykoterapeut og projektleder.

Fotograf: Bente G. Hansen

05. oktober 2014 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Blog, Forside, Fotogalleri | Leave a comment