Fyraftensmøde i Etikudvalget d. 10. oktober 2012 med Erik Wassli

Erik Wasli

Det var et meget inspirerende møde, hvor Erik Wasli, formand for Dansk Psykoterapiforening, havde været så venlig at indvillige i at besvare spørgsmål fra deltagerne og fortælle lidt om Dansk Psykoterapiforenings arbejde. Inger Hoffmeyer fra udvalget bød velkommen, og Erik fortalte lidt om sig selv, bl.a. at han har været psykoterapeut i 22 år og formand for foreningen i 3 år. Foreningen har 1.320 medlemmer.

Optagelseskriterierne er blevet lidt enklere uden det betyder, at der er blevet slækket på kravene til medlemmernes kvalifikationer. De har lige lavet et kæmpe arbejde med en ny hjemmeside, som Erik mente også var medvirkende til at medlemstallet var steget kraftigt.

Der var mødt 14 meget engagerede deltagere op, og der var en inspirerende atmosfære på mødet. For egen regning vil jeg sige, at jeg synes det er ærgerligt hvis etikmøder og arbejde bliver opfattet som lidt kedeligt regelstof. Man kunne i stedet sige, at etiske spørgsmål i arbejdet med psykoterapi er een af hovedformålene med, at vi har en forening.

Nogle af de spørgsmål der blev stillet var:

1) Hvad sker der med hensyn til at psykoterapeuter kan blive godkendt til at få henvist klienter fra læger m.fl. med tilskud?
2) Tavshedspligt, hvad er det for regler vi er underlagt, og hvilke er vi ikke, og hvordan tolker vi tavshedspligt?
3) Skal vi oplyse til SKAT, om vi laver journaler og stiller diagnoser?
4) Ovenstående spørgsmål hænger sammen med om psykoterapeuter skal betale moms
5) Hvad er Dansk Psykoterapeutisk Forenings holdning til at tage imod klienter, der er på antidepressiv medicin?
6) Er der et etisk dilemma ved at tage klienter fra samme familie og nærtstående?
7) Hvad er etik og hvad er moral, og hvordan forholder den enkelte terapeut sig til individuelle normer for hvordan man selv arbejder kontra faste pålagte regler?

Alle svarene på disse meget relevante spørgsmål er ikke med her. Det er stikord fra hvad jeg kunne nå at skrive ned, og det skal pointeres, at det ikke er Erik Wasli og Dansk Psykoterapeutforenings færdige officielle svar, men min udlægning af hvad jeg har hørt.

Ad spm. 1 – Det er stadig kun psykologer der kan få ”ydernummer” og henvisninger med tilskud, men arbejdet med at evaluere og godkende psykoterapi uddannelsesstederne er et skridt i den rigtige retning. Det var folketinget der med DF i spidsen, opstillede nogle kriterier for godkendelsen. Der er på nuværende tidspunkt 27 godkendte institutioner, hvor ID Academy er blandt. Nu fire år efter er spørgsmålet hvad næste skridt skal være, og Dansk Psykoterapeutforening arbejder på at finde ud af, hvordan vi kommer det nærmere.

Ad spm. 2 – Psykoterapeuter og psykologer har ikke, som præster, absolut tavshedspligt. Erik fortalte, at Dansk Psykoterapeutforening som hovedregel mener, at vi skal udtale os hvis domstolene beder om det. Den tavshedspligt vi har, er nærmere et løfte som vi har givet klienterne. Det er ikke juridisk bindende, men det kan i nogle tilfælde falde ind under løftebrud i aftalelovens forstand. Og tavshedspligten er selvfølgelig et meget vigtigt etisk princip. Erik nævnte, at han personligt ved parterapi, ekstra understregede at han ikke havde tavshedspligt overfor den anden part, hvis parret havde nogle sessioner hver for sig i terapiforløbet. Dansk Psykoterapeutforenings sanktionsmidler er påtale, kræve at terapeuten går i supervision, tidsbegrænset eller permanent udelukkelse fra foreningen. Det er etisk udvalg der træffer afgørelsen, og på det punkt er der vandtætte skotter til bestyrelsen.

Ad spm. 3 og 4 – Det er også et kringlet spørgsmål for Dansk Psykoterapeutforening. Man kan læse mere på SKATs hjemmeside under ”Styresignaler”. Nogle af hovedkravene er uddannelseskravet, som Erik mente at vi er omfattet, og kravet om at det skal være behandling. Det må fx ikke være supervision, coaching, mindfulness og personlig udvikling. Men som Erik påpegede, er al psykoterapi en blanding mellem behandling og personlig udvikling. Vi kan selv stille en diagnose: er det behandling af angst, stress, nedtrykthed m.fl., kan vi sige, at det er 90% behandling og 10% udvikling, og det skulle nok gå som momsfrit. Den aktuelle grænse for hvor meget man må tjene før man skal betale moms eller lønsum, kan man læse på SKATs hjemmeside.

Ad spm. 5 – Dansk Psykoterapiforening har ikke nogen fast holdning til om man kan tage klienter der får medicin. I sundhedsstyrelsens anbefaling står der at antidepressiv medicin altid skal følges op af terapi. Det taler jo stærkt for, at vi tager klienter der får medicin. Det er også interessant at videnskabelige undersøgelser viser, at det kun er ca. 20%, hvor medicinen faktisk har en virkning, resten er placeboeffekten. Da der er så mange mennesker, der får ordineret medicin, vil det også være svært at undgå. Erik gjorde opmærksom på, at det efter hans erfaring er vigtigt for os selv ikke at tage for mange ’tunge’ klienter.

Ad spm. 6 – Her er det ekstra vigtigt at være tydelig med hvad det er for en kontrakt man indgår. Og man skal passe på ikke at sidde inde med noget viden om klienten, som man ikke kan fortælle vedkommende, det kan i høj grad forkludre terapien, man må her hurtigt skønne, om man skal henvise denne klient til en anden terapeut. Omvendt, som Erik sagde, har de mange i foreningen der er familieterapeuter, og her er det jo helt naturligt, at man har dem i terapi både sammen og hver for sig.

Ad spm. 7 – Der er et asymmetrisk forhold mellem klient og terapeut, og de etiske regler er til for at beskytte klienten i det forhold. Etik har noget at gøre med samvittighed og indre evigt gældende regler, hvor moral har noget at gøre med, hvilke adfærdsnormer der anses for at være passende i den tid vi lever i lige nu.

Venlig hilsen
Birgitte Svendsen
Formand for etikudvalget

———————————————————————————

 


12. oktober 2012 by Threin Ottossen
Categories: Arrangementer, Fotogalleri | Leave a comment