Generalforsamling 2013

Kære idpf’er

Så er vi på den tid af året, hvor foreningens årlige generalforsamling er nært forestående – så det er nu skal du hente kalenderen og sætte et stort kryds!

Vi har, igen i år, valgt at starte lidt tidligt, så du både får en søndag i godt fagligt selskab og samtidigt kan nå at være sammen med familien, eller hvad du nu bruger din søndag på. Foreningen er præcis så god som medlemmer gør den og derfor er det vigtigt at du kommer og er med – DU er foreningen!

Generalforsamlingen er fastsat til:

 Søndag den 17. marts kl. 10.00 – ca. 15.00

Adressen er som de to foregående år:

Quartz + Co

Ryesgade 3A, 2.sal, 2200 København N

(- oven på Nørrebro Bryghus )

 

– husk at komme så tæt op til kl. 10 som muligt og ikke efter kl. 10, da man skal lukkes ind ved porten.

 

I år vælger vi at starte med en workshop om sammenhæng mellem krop, stemme og indhold:

Spiller nervøsiteten dig et puds, når du skal stå frem? Ved du, hvordan din kommunikation virker på andre? Og er du opmærksom på, hvordan du benytter krop og stemme?

En god, troværdig præsentation udspringer af en god balance mellem din verbale og non-verbale kommunikation. Troværdighed opnår du ved en fremtræden, hvor du er sikker og har gennemslagskraft.

Udvikling i bevidst brug af krop og stemme handler ikke om, at du skal lave om på dig selv. Det handler om, at du skal blive endnu mere dig selv – med flere muligheder. Dette kan opnås ved, at du styrker din viden om, hvad der virker godt, og hvad der ikke virker for dig.

Workshoppen ledes af Dorte Koch, der konsulent og professionel stemmetræner.  Dorte formår at formidle, guide og supervisere med udgangspunkt i den enkeltes udviklingsmuligheder. Hun har sammen med Lene Kleinschmidt i 2010 udgivet bogen ”Find din stemme”.

Program for generalforsamlingen

 

10.00     Vi mødes og siger goddag

 

10.15    Krop og stemme

Workshop v/ Dorte Koch, konsulent og stemmetræner

Hvilken betydning har krop, stemme og åndedræt for din kommunikation, troværdighed og
nærvær? Få et praktisk indblik i hvordan du kan arbejde med stemme og krop og med enkle midler både styrke dit                budskab og opnå mere indre ro.

11.45                  Afrunding og spørgsmål

12.15                  En frokost

12.45                  Generalforsamling

15.00                  Vi siger tak for idag

Det er ikke et krav men et ønske at du melder dig til, så vi har et fingerpeg om hvor mange vi bliver og hvor mange vi skal købe frokost ind til. Det gøres nemmest direkte til formanden på: piabalk@gmail.com

 

Vi håber at se dig!

På vegne af bestyrelsen,

Pia Balk-Møller

 

Dagsorden til generalforsamling i IDPF søndag den 17. marts 2013

 

  1. Valg af dirigent og referent

 

  1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fra bestyrelsen og div. udvalg

 

  1. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse v. kasser Anna-Birthe

3.1      Fastlæggelse af kontigent

 

  1. Behandling af forslag fra bestyrelsen

5.            Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 30 dage før              generalforsamlingen

 

6.            Valg til bestyrelsen

Anna-Birthe Mokrzycka, er ikke på valg, men har ønsket at trække sig fra sin post

Dorthe Marie Nielsen er ikke på valg

Kirsten Cleemann, næstformand, er på valg

Mariann Illum Vendler er på valg

Carlos Veloso-Strange er på valg

Threin Ottossen, suppleant, er på valg

Janne Give Gjaldbæk, suppleant, er ikke på valg, men skal overgå til en bestyrelsespost

6.1          Foreningens formand, Pia Balk-Møller, er ikke på valg

 

7.            Valg til etikudvalget

Birgitte Svendsen er på valg

Inger Hoffmeyer er ikke på valg

Babette Madvig, er ikke på valg

2 suppleanter skal gerne vælges

7.1          Valg til Fagligt udvalg

Valg til Marketingudvalg

Valg til Vestudvalg

  1. Valg af to revisorer og en suppleant

 

  1. Eventuelt

Nyt fra ”skriverkarlene”, der har haft deres første møde.


15. februar 2013 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer | Leave a comment