Information

Det er ID Psykoterapeutisk Forenings formål at:

  • Sikre og udvikle kvaliteten af ID Psykoterapeutisk arbejde
  • Varetage foreningens interesser overfor myndigheder og organisationer
  • Sikre klienter tryghed i valget af IDPFs medlemmer
  • Udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og aktiviteter
  • Styrke samarbejdet mellem IDPFs medlemmer
  • Arbejde aktivt for udvikling og gennemførelse af efteruddannelse