Joan Mortensen sammenfatter hovedpointerne i faglig dag med Lone Lyager om senskader efter seksuelle overgreb

Af Joan Mortensen

Vi fik en god gennemgang af de senskader, der er af relationel art, og de skader der sker som følge af posttraumatisk stress.
Specielt var der fokus på, at barnets mestringsstrategi er den voksnes symptom.

Vi fik også en gennemgang af, hvordan man kan gribe det an, herunder offertrekanten og positiv reformulering.

dramatrekanten

Det er vigtigt at skelne mellem om klienten opsøger dig, fordi vedkommende ved, at han har været udsat for seksuelle overgreb, eller om du som terapeut har en mistanke om, at det kan være en mulighed. I sidstnævnte situation må man aldrig spørge direkte, fordi man derved kan plante en falsk erindring.

I samtalerne siger Lone aldrig ‘du’ og ‘dig’, men lægger oplevelsen ud ‘på bordet’ så det er to voksne med ressourcer, der kigger på det svigtede barn. I undersøgelsesarbejdet søger man at finde de strategier og ressourcer, der trods alt var tilstede dengang. Der skal knyttes bånd ned til barnet, som er uskyldigt og ikke kunne stille noget op, og klienten skal indse, at forbindelsen har rod i det, de slås med i dag.

Terapeuten skal have en kognitiv tilgang. Medfølelsen skal være med barnet, ikke den voksne nu.

Incesttraumer er ikke noget man nødvendigvis kan dele. Skamfuldhed eller fortrængning kan ligge i vejen. Man skal også være påpasselig med at retraumatisere eller genvække traumet og derfor ikke spørge direkte ind. I gruppeterapi vil der imidlertid som regel være en eller flere som selv tør sige det tabuiserede og skamfulde og derved vise vejen for resten af gruppen.

Reaktioner på angreb kan være kamp-, flugt- eller frysreaktion. De to første havde barnet ikke mulighed for. Man kan arbejde med kroppen og nervesystemet, hvis der er tale om dissociering. Der er et split mellem det oplevede og det observerede. Der kan være uforarbejdet stof, billeder, lyd, smag, følelse, og det kan være disse trickere, der udløser den bevidste hukommelse, ligesom f.eks. tab af kontrol, skilsmisse, et barns fødsel, depression mm.

Dette er kun et lille udpluk af en fantastisk spændende og krævende dag – vi var alle godt brugte og klapsalverne lange og høje.


09. april 2014 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Blog, Forside | Leave a comment