Kontakt

Formand:

Harry Sandholm
Tlf.: 26 13 85 80
E-mail: idpf.formand@gmail.com

Webredaktør

Threin Ottossen
Tlf.: 26 85 45 14
E-mail: idpfnyheder@gmail.com

Næstformand:

Louise Jarvad
Tlf: 26 22 44 28
Mail: louise@louisejarvad.dk

Kassererfunktion og økonomi:

Harry Sandholm og Louise Jarvad

Etikudvalget:

Louise Jarvad
Tlf: 26 22 44 28
Mail: louise@louisejarvad.dk

Fagligt udvalg:

Claus Verner Nielsen
Tlf: 26 71 06 38
Email: claus@cv-nielsen.dk

Bankinformation

Vedrørende kontingent

Merkur Andelskasse
Reg. nr. 8401 Konto nr. 1186131