Mindfulness, meditation og selvfrigørelse

Mindfulness, meditation og selvfrigørelse med Jens-Erik Risom

Temadag arrangeret af Fagligt Udvalg for ID Psykoteraputisk Forening

Lørdag d. 7. September kl. 10-16 med 1 ½ times frokostpause

Valby kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby

Jens-Erik Risom – lånt fra i-nettet

 

Fagligt udvalg er glade for at invitere dig med til denne særlige dag med fokus på vores indre arbejde mod selvfrigørelse.


Temadagens indhold:

På denne dag vil vi fordybe os i perspektiver og praksis for mindfulness og meditation.

Meditation er en udforskning af bevidsthedens og hjertets mysterier. Bag alle de almindelige tanker, følelser og andre indhold i sindet lever en fuld årvågenhed og et naturligt hjerte, som altid er der. Disse iboende ressourcer kan opdages og åbne for værdifulde kvaliteter som indre balance, samhørighedsfølelse, klarhed og evne til indsigt.

Konkret vil vi komme ind på vidnemeditationens grundindstillinger og på nogle af hjertets almenmenneskelige kvaliteter. Vi vil kunne undersøge nogle meditative egenskaber, bl.a. tilstedevær i nuet, bevidst nærvær (mindfulness), panoramisk opmærksomhed og en hvilende åbenhed, som er døren til en dybere, mere autentisk væren. Vi vil også udforske nogle af hjertets potentialer, kaldet de fire umålelige, herunder kærlig venlighed, medfølelse og glæde på andres vegne.

I samspil vil disse meditative og empatiske indstillinger kunne danne en vej til selvregulering og selvfrigørelse: en hel og velafprøvet indre praksis for den enkelte.

 

Underviser:

Jens-Erik Risom, bachelor i akupunktur fra International College of Oriental Medicine i London og certificeret i traditionel kinesisk medicin fra Academy of Traditional Chinese Medicine i Beijing. Har i 35 år trænet meditation i bl.a. Indien, Japan, England og Danmark og er især optaget af nytolkninger af zen og tibetansk buddhisme i lyset af moderne dybdepsykologi og eksistentiel filosofi. Medstifter af Ranum Center for Integreret Medicin i 1985. Elev af Jes Bertelsen og underviser på Vækstcenteret i Nr. Snede 1985-2017. Leder af Skolen for Anvendt Meditation siden 2008. Forfatter af en række bøger om meditation, sundhedsfremme og personlig udvikling, bl.a. Nærværsmeditation (2007) og Mindfulness og meditation i liv og arbejde (2013).

 

Tilmelding:

https://2642.foreninglet.dk/memberportal/teamenrollment/index/34046

 

Mange varme sommerhilsner

Fagligt udvalg

Kirsten, Susan, Bente, Mayaya og Claus

 


25. maj 2019 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer, Forside | Leave a comment