Medlemsområdet

Medlemsområdet er hovedsageligt foreningens dokumentarkiv.

Du finder her referater fra generalforsamlinger og stormøder til udvalgsmøder, samt regnskaber og budgetter.

Til download ligger foreningens logo, vedtægter, etikregler, ansvarsforsikring og police.

IDPF logo i diverse formater >>