Opdateret beskrivelse af kursusforløbet “Psykoterapi, bevidsthed og seksualitet”

Ruth Skovgaard og Neel Fasting har haft et møde her i december og sammen kigget på kursusforløbet.

Det mundede blandt andet ud i en redigeret, mere kortfattet, beskrivelse af kursusforløbet.

Du kan læse teksten her: Billetto

Vi kan fortælle at vi nu er oppe på 20 deltagere i alt og at vi er ret skråsikre på at vi får et rigtig godt kursus op at stå.

 

Psykoterapi, bevidsthed og seksualitet
Seksuelle forståelsesrammer og metoder for psykoterapeutiske forløb
________________________________________
For psykologer og psykoterapeuter med en 4-årig certificeret uddannelse
________________________________________
Dette 2-årige efteruddannelses forløb på 7 moduler a 2 dage, med start i foråret 2017, er et unikt tilbud til psykoterapeuter og psykologer, der ønsker at fordybe sig fagligt i seksualitet, bevidsthed og psykoterapi.

Underviserne Neel Fasting og Ruth Skovgaard vil på skift undervise og facilitere de 6 moduler og sammen afslutte forløbet på det 7.modul.

Helt overordnet vil forløbet indeholde en blanding af undervisning, supervision og individuel proces.

Herunder beskriver Neel Fasting og Ruth Skovgaard forløbet.
Om forløbet skriver Neel Fasting

Tantra med instinkt, emotion, hjerte og bevidsthed

Forløbet vil fokusere på en samklang mellem seksualitet, emotion og kærlighed. Og på det nærvær som giver liv, glæde og bevidsthed.
Både par og enlige kan arbejde med dette uanset seksuel orientering.
Den tantriske tilgang er generelt brugbar for samspillet mellem par og for enliges færden i verden som enlige – og for den enkeltes væren med sig selv, væren sig selv.

Vi kommer til at arbejde under det terapeutiske niveau – blandt andet med den livsenergi og de ressourcer, som alle har, og med de fællesmenneskelige overlevelsesstrategier, der ligger som en dynamo under konflikter.
Alt hvad vi arbejder med vil blive prøvet af som en kropslig-energetisk erfaring og vil blive efterprøvet i det laboratorium, som kurset er.
Der skal være tid til både egen proces og til udveksling omkring klienter.
Udvekslingen kan fx. handle om dette at være involveret, åben og afgrænset i den samme situation; om en realistisk viden om forholdet til sit eget køn, sin seksualitet, krop, emotionalitet, kærlighedsevne og intuition.

Da vi prøver undervisningen af i praksis og modulerne dermed muliggør processer, vil temaordene måske ikke komme til at passe i de moduler, de her er præsenteret i – og andre kan komme til!
Undervisningen har sin grund i 35 års erfaring med tantra og meditation, i træning og formidling og i arbejdet med klienter – også mennesker, som ingen viden har om tantra eller selvudvikling.
Vi vil bevæge os en del – tag behageligt tøj på og et tæppe med.
Vi beholder tøjet på under hele kurset! Og jeres grænser vil blive udfordret, måske – men i al fald respekteret.

Om Neel Fasting:
Cand. mag, lektor, underviser, superviser.
35 års erfaring med tantraprocesser.
I supervision og træning hos Jes Bertelsen siden 1982.
Har undervis i tantra siden 1985.
Forfatter til
Seksualitet og Tantra, nyudgivelse 2016
Et sprog for det kvindelige, 2004
Se evt. artikler om tantra på hjemmesiden neelfasting.dk
og på bloggen aandihverdagen.dk 
Om forløbet skriver Ruth Skovgaard:

Terapi og seksualitet ud fra tantrisk erfaring og viden.

Klienter har ofte brug for at tale om deres seksualitet. Enten er den for ustyrlig, eller også har de ikke kontakt med den, den føles “død”. De ønsker at undersøge muligheder for at få et aktivt erotisk liv, men de ved ikke hvordan.
Både fysisk og psykisk mærker de ofte begrænsninger, og det er vigtigt, at terapeuten har viden om og evner at tale åbent om vanskelighederne.
Ofte møder jeg psykoterapeuter og psykologer, som er for blufærdige til at tale om sex. En del opfatter seksuel udfoldelse som en følge af, at det personlige er på plads og bevægeligt. Men det er ikke hele sandheden; at “vejen til sengen går gennem dagligstuen” er ikke en selvfølge. At “vejen til dagligstuen går gennem sengen” heller ikke. Og – hvis ikke klienter kan tale med deres terapeut om sex, hvor skal de så gå hen?
Som terapeut er det derfor nødvendigt at tilegne sig viden og integrerede erfaringer, for at kunne samtale om sex.
Tantra er en vej til at rumme og udtrykke seksualiteten og en måde at fordybe sig på.

Tantra er personligt og relationelt udviklende. Det er en vej til opdagelse af det, vi kan lide og gerne vil rumme og det, vi ikke bryder os om at være – og være i kontakt med. Modsatrettethed er lagret i personligheden; jeg vil – jeg vil ikke, jeg siger ja og nej på samme tid. Fortrængninger og bevidsthed om positive og negative oplevelser, historiske overgreb, svigt og positivt udviklende livsvilkår bliver gennem udfoldelse af seksualiteten tydeligere.

Som i enhver anden terapeutisk praksis er det vigtigt at kunne integrere det, vi støder på, uden at korrigere og korrekse. Som terapeut er det derfor nødvendigt at vedkende sig og rumme modsatrettede bevægelser i sit eget og andres sind; det betyder at være sig bevidst om lyst og ulyst, fantasier, sansninger, følelser, mishag og behag etc.
I terapeutisk arbejde er forudsætningen for at kunne arbejde med klienter, at man kender sig selv på så dybt et niveau som muligt; det fordrer villighed til ucensureret at vedkende sig og åbent erfare, hvad der rører sig.

Den terapeutiske integration og udvikling af nysgerrighed og åbenhed går gennem træning i, hvordan det muliggøres at rumme, lytte og tale åbent om seksuelle vanskeligheder.

Om Ruth Skovgaard:
Psykolog, cand.psych, specialist i psykoterapi.
Familieterapeut, individuel terapeut, parterapeut, gruppeterapeut, supervisor og underviser på psykoterapeutuddannelser.
Terapeutisk træning hos Hanne Hostrup, Walther Kempler, Ole Vedfeldt, Sonia Nevis, Joseph Zinker, Joseph Melnick, Todd Burley, Gary Yontef og Violet Oaklander.
Meditativ træning hos Jens Erik Rissom og Jes Bertelsen.
Tantratræning hos Neel Fasting.

43 års terapeutisk erfaring.
35 års meditativ træning.
25 års tantra træning.

Modulerne:
1. Modul: 9.-10. marts 2017
Neel Fasting
Referencerammer
Sammenhængen mellem seksualitet, emotion, kærlighed og meditation
Energi – grundlæggende arbejdsredskaber
Det indre modsatkønnede
Udveksling om terapisessioner
2. Modul: 20.-21. april 2017
Ruth Skovgaard
Arbejde med individuelle klienter, deres vanskeligheder og vejen til forståelse og fordybelse af egen praksis. Dette gennem tilpassede øvelser og åbnende eksperimenter samt integrerende, terapeutiske samtaler.

3. Modul: 14.-15. september 2017
Neel Fasting
Energi
De mange køn
Mandens og kvindens historie
Det indre modsatkønnede – fordybet
Udveksling om terapisessioner

4. Modul: 26.-27. oktober 2017
Ruth Skovgaard
Arbejde med par og deres sexualitet. Praksis, om igangsættelse af seksuelle og sanselige møder, arbejde med eksperimenter og hjælp til at lande nye og gamle erfaringer på måder, hvor det lykkes partnere at skabe og bevare kontakt og respekt for sig selv og hinanden.

5. Modul: 7.-8.marts 2018
Neel Fasting
Emotion – det personlige og det kollektive
Seksuelle fantasier
Instinkt, hjerte og intuition
Kærlighed og had
Frivillighed
Hengivelse
Udveksling om terapisessioner

6. Modul: 3. – 4. maj 2018
Ruth Skovgaard
Integrationsarbejde med enkeltpersoner og par, heteroseksuelle, homoseksuelle og lesbiske.
Se forskelle og ligheder i udfoldelse og oplevelse.

7. Modul: 6.-7. september 2018
Neel Fasting og Ruth Skovgaard
Integration og inspiration til, i relation til seksualiteten, at møde menneskers mangfoldighed.


16. december 2016 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer, Forside | Leave a comment