Profil

De 7 gode grunde til  at være medlem af IDPF

1. Et Samlingspunkt for færdiguddannede ID Psykoterapeuter

  • Netværk for ID Psykoterapeuter
  • Styrke samarbejdet mellem IDPF’s medlemmer

2. Klienter sikres tryghed i valget af IDPF?s medlemmer

  • Garanti for at vore klienter/kunder får en uddannet ID Psykoterapeut

3. En fælles hjemmeside

  • Markedsføring af egen praksis via IDPF’s hjemmeside
  • Fælles logo

4. Et sæt overordnede etiske retningslinier

  • Et etisk udvalg der hjælper ved kritiske spørgsmål i egen praksis
  • Mulighed for deltagelse i etik seminardage

5. Mulighed for deltagelse i kurser og workshops arrangeret af foreningen

  • Styrker og udvikler vores faglighed og etik
  • Spreder kendskabet til medlemmernes faglige kompetencer og konkrete aktiviteter

6. Varetagelse af medlemmernes interesser overfor myndigheder og organisationer

7. Erhversansvarsforsikring