Roskilde Dagblads anmeldelse af Slutsten

“Døden får sin egen stemme i helt ny bog.” Roskilde Dagblad har i denne flotte artikel anmeldt Slutsten. Journalist Merete Jensen har interviewet Birthe Eleonora Nørgaard.

 

Slutsten - Roskilde DagbladPsykoterapeut Birthe Eleonora Nørgaard fra Roskilde med bogen, som hun håber kan være medvirkende til at hjælpe andre til at få større bevidsthed om dødens mange facetter

Her artikelteksten:

Døden får sin egen stemme i helt ny bog

DAGBLADET • TIRSDAG 09. FEBRUAR 2016

SLUT:  Selvom døden kan være svær at tale om og dermed forholde sig til, kan det være rart at få ord på andres oplevelser. 12 psykoterapeuter har forholdt sig til døden og det at miste, og disse fortællinger er samlet i en helt ny bog.

Af Merete Jensen
ROSKILDE:  Selvom døden er lige så uundgåelig som livet, så kan det være svært for mange mennesker at forholde sig til det uundgåelige.
12 psykoterapeuter har i bogen »Slutsten« givet deres bud på, hvordan de som mennesker og fagpersoner selv oplever døden, sorgen eller det at miste. Bogen er udgivet af ID Psykoterapeutisk Forening og redigeret af Helen Krag.

Så ikke sin bedstefar
Psykoterapeut Birthe Eleonora Nørgaard fra Roskilde er en af bidragyderne til bogen, der nok bedst kan betegnes som en antologi.
– Jeg er opvokset i et indremissionsk hjem og stillede mange spørgsmål til livet, da jeg var barn. Et af de største og mest følelsesmæssige tab i min barndom var, da jeg ikke fik lov til at se min elskede bedstefar, da han var død. Det betød meget for mig, at jeg følelsesmæssigt aldrig fik sat et ordentligt punktum, siger hun.
Og netop Birthe Eleonora Nørgaards indlæg om bedstefaderens død er nærværende og forfinet i detaljer og beskriver et barns uro i en sorgproces, som det aldrig blev indviet i.

12 indgangsvinkler
– Alle 12 psykoterapeuter har på hver deres måde beskrevet det at miste, sorgforståelse, etik, moral og respekten omkring det at bære sorg. Det kan jo give udtryk på mange forskellige måder. Sorg behøver i det store hele ikke kun handle om død. Sorg er også at opgive et parforhold,siger Birthe Eleonora Nørgaard .
Med fire store hovedområder som berører emnerne: At elske, at acceptere, at tro og at hele, formår bidragsyderne at beskrive det uundgålige på en nærværende og alligevel informativ måde, uden at emnet hverken bliver tungt, selvsmagende eller depressivt.
– Formålet med bogen er naturligvis at lade læseren blive bevidst om det følelseskaos som sorg og død afstedkommer, og at ingen sorgbearbejdning er enslydende. Det har hjulpet mig at nedskrive min historie og dermed bearbejde den del af mit liv, som altid bar fyldt enormt meget. På den måde har jeg fået en større livsbevidsthed og en erkendelse af, at jeg ikke har levet forgæves. Hvis vi med vores bog kan skabe en refleksion hos læseren over livets afslutning og dæmpe angsten for det uundgåelige, så har vi nået vores mission, siger Birthe Eleonora Nørgaard med et smil.
Bogen kan købes på saxo.com og koster 229 kroner. Den kan desuden snart lånes på landets mange biblioteker.


12. februar 2016 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Blog, Forside | Leave a comment