Samtykke vedrørende terapi med unge

Hvordan forholder man sig med hensyn til samtykke, når det gælder terapi med unge?

Vi har undersøgt spørgsmålet gennem en socialrågiver med speciale indenfor børne- og ungeområdet og denne har konsulteret en jurist.

Som hovedregel skal man som almindeligt privatpraktiserende psykoterapeut have samtykke fra forældremyndighedsindehavere, hvis den unge er under 18 år.

Undtaget herfra, hvis man falder ind under Sundhedslovens §5: Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient og §6: Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar.