Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

IDPF inviterer til temadag om

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Lørdag d. 5. april 2014 kl. 10-16

Dagens gæst er Lone Lyager

i Karens Minde Kulturhus, København SV

Lone Lyager portræt
Lone Lyager er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut MPF. Hun har i 16 år arbejdet med voksne mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, dels på Støttecenter mod Incest og dels i egenpraksis ”Klinik for incestterapi”. Hun er medforfatter til bogen ”At bestige bjerge- gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd.

Program:

Som terapeut vil man utvivlsomt møde klienter, som har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom eller ungdom.
Hovedparten af de børn der misbruges bevarer overgrebene som en hemmelighed, de er helt alene om langt op i voksenalderen. Når overgrebsoplevelserne senere reaktiveres, er det ofte begivenheder i den voksnes ”her og nu-liv”, der vækker erindringer og/ eller følelser fra overgrebshændelserne. For terapeuten kan det derfor være vigtigt at have en viden om specifikke følgevirkninger efter seksuelt misbrug.
På temadagen gennemgås, hvordan det misbrugte barn forsøger at mestre overgrebsoplevelserne og hvordan barnets mestringsstrategier senere kan vise sig som alvorlige symptomer hos den voksne misbrugte.
Der ses også på, hvordan man som terapeut kan få skærpet sin bevidsthed og forståelse for de ofte svære følelser, der kan vækkes i terapeuten i kontakten med den seksuelt misbrugte klient og her bibringe terapeuten nogle konkrete redskaber til at rumme og håndtere dette møde.

Indhold:

• Det misbrugte barns mestring og meningstilskrivning
• Dissociering: det misbrugte barns forsvar mod at erindre og virkeliggøre overgrebshændelserne og den voksnes senfølge
• Personlighedsstrukturer: offer/krænker
• Det terapeutiske møde: Særlige modoverføringsfænomener i det terapeutiske arbejde med den seksuelt misbrugte. Hvordan kan man som terapeut undgå at lade sig suge ind i offer/ krænker/ frelser-trekanten.

Form:

Dagen vil bestå af oplæg og gruppearbejde i små grupper.

P1070161 nov 2013

Tilmelding sker pr. mail til Claus Verner Nielsen: claus@cv-nielsen.dk

Gratis for medlemmer af IDPF

ID 4. års studerende 250 kr.
Andre studerende 250 kr.
Gæster 500kr. og øvrige studerende 250kr.

Vi glæder os til at se jer til endnu en spændende temadag.
Kærlig hilsen Fagligt udvalg alias, Claus Verner, Viggo Müller, Lene Villads, Merete Lundorff, Mayaya Louise Schubert og Lone Ammundsen.


25. marts 2014 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer, Forside | Leave a comment