Temadag med Ruth Skovgaard – At tale om sex

Vi har nu fundet et sted til Ruth Skovgaard arrangement:

Oasen
Dronning Olgasvej 43, baghuset
2000 Frederiksberg

Fagligt udvalg inviterer til temadag for psykoterapeuter med

Cand. psych., Specialist i Psykoterapi, Ruth Skovgaard

At tale om sex

10. september 2016  fra 10-16

Oasen
Dronning Olgasvej 43, baghuset
2000 Frederiksberg

Deltagere: Medlemmer af ID Psykoterapeutisk Forening (gratis)
Sidste års studerende på ID-Psykoterapeutuddannelsen (gratis)
Gæster (500 kr.)
Tilmelding til Viggo Müller: viggo@im1.dk

Sted følger her på siden

 

Ruth-skovgaard-240

Sex i samlivet er en vigtig kilde til glæde og frustration for mange par. Det er ofte et ømtåleligt emne, og for mange par ebber lyst og initiativ ud, og kræfterne samles om andre gøremål; børn og arbejde, fritidsinteresser, venner, og rutine kræver sit. En del par ender i kampe med hinanden frem for i kontakt.
Rigtig mange par vil gerne tale med nogen om sex, og de mangler andre at udveksle deres problemer med. De vil gerne inspireres, rådføre sig – og fortælle om deres samliv. De fleste professionelle har stor berøringsangst i forhold til at tale om sex, de opfatter det oftest som noget meget privat og blufærdigt, så underviserens og terapeutens egen blufærdighed vinder over åbenhed. Resultatet bliver ofte, at samtalen om sexuelle vanskeligheder drejes over i at tale om følelser og mønstre i parret.

Kursets formål er at give de professionelle mere viden om og mod til dialog, så par mødes og ikke efterlades alene med deres frustrationer over, at deres sexliv ikke fungerer.
Kursisterne vil i løbet af kursusdagen få et sprog for det sexuelle, få inspiration til at se, at parforhold kan udvikle åbenhed om sex, og herigennem uddybe den enkeltes kendskab til sig selv og sin partner. Ved at være nysgerrig overfor, hvad et levende sexliv kan udvikle i parret, ved at være nysgerrig på, hvad sex gennem leg og praksis kan vise om personlige muligheder, forsøger vi i løbet af dagen at afdække de udfordringer, vi støder på hos parret. Vi gør det gennem anerkendende tilbagemeldinger, ved at se polariseringer som udfordringer og udviklingsmuligheder.
Dagen vil veksle mellem oplæg, korte øvelser, dialog og rollespil, så kursisterne derigennem bliver klædt bedre på til at høre efter, spørge ind og rumme samtalen om sex.


13. august 2016 by Threin Ottossen
Categories: Aktuelt, Arrangementer, Forside | Leave a comment