Bestyrelsen

 

Vi er 5 medlemmer og 2 suppleanter i bestyrelsen og vi er foreningens højeste myndighed i mellem generalforsamlingerne.

Vi vælges for to år ad gangen og er forpligtet til at afholde mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

  1. Runde
  2. Valg af dirigent
  3. Gennemgang og godkendelse af sidste mødes referat
  4. Gennemgang af bestyrelsesarbejde / Fremdrift
  5. Gennemgang af referat fra Etikudvalget
  6. Gennemgang af budget, økonomi og medlemsstatus
  7. Gennemgang af hjemmeside, logo, brochurer og annoncering
  8. Nyt fra fagligt udvalg
  9. Evt.

Herudover er der punkter som kommer på dagsordenen fra gang til gang. Blandt andet løbende debatter vedr. behovet og nødvendigheden af at være en forening og hvordan vi kan udvikle miljøet for vore medlemmer og bedre standarden til gavn for vore klienter.

Vi lægger vægt på åbenhed og ønsker aktiv dialog med medlemmerne, hvorfor vi efter godkendelse lægger mødereferater ud på IDPF hjemmesiden så medlemmer har mulighed for at følge med i vores arbejde.

Vi mødes på frivillig basis, fra Sjælland og Jylland, og der arbejdes målrettet på at få så stor bredde i holdninger og indstilling, som vi fornemmer vore medlemmer afspejler.

Vi håber i bestyrelsen at det vil give mening at være medlem i IDPF, og at IDPF er med til at skabe et bedre terapeutisk miljø for såvel medlemmer som klienter.

I vores 2019 IDPF-vedtaegter står der mere om sammensætning og valg af bestyrelse.

 

Bestyrelsens medlemmer:

Formand:
Harry Sandholm
Tlf: 26 13 85 80
idpf.formand@gmail.com

Næstformand og repr. i Fagligt udvalg
Sia Rose Verner Bang
Tlf: 29929976
siarose@humancontact.dk

Repræsentant i Etikudvalget
Tatjana Harttung
Tlf: 20 18 80 12
tatjana@thehumangreenhouse.dk

Henrik Christensen
Tlf: 51225023
henrikhulbaek@live.dk

Vibeke Mie Madsen
Tlf: 22 46 17 66
vibekesvendsen@hotmail.com

Suppleanter:
Viggo Müller
Tlf: 22 50 27 64
viggomuller@mail.dk

2. suppleant
Maja Ebbesen
Tlf: 31 13 19 19
ebbesenmaja@gmail.com


Kassererfunktion og økonomi:
Harry Sandholm 

Revisorer
Vibeke Träger
Joan Melby

Revisorsuppleant:
Anna-Birthe Mokrzyczka

Web:
Threin Ottossen
Tlf: 26 85 45 14
idpfnyheder@gmail.com