Kontakt

Har du spørgsmål, ris eller ros, er du velkommen til at sende os en mail

Formand:
Harry Sandholm
Tlf.: 26 13 85 80
idpf.formand@gmail.com

Næstformand:
Bente Githa Hansen
Tlf: 26 81 86 78
info@benteghansen.dk

Etikudvalget:
Louise Jarvad
Tlf: 26 22 44 28
louise@louisejarvad.dk

Webredaktør og Bestyrelsesmedlem
Threin Ottossen
Tlf.: 26 85 45 14
idpfnyheder@gmail.com

Fagligt udvalg:
Claus Verner Nielsen
Tlf: 26 71 06 38
claus@humancontact.dk

Økonomi:
Harry Sandholm

Bankinformation
Merkur Andelskasse

Bestyrelsen ID Psykoterapeutisk Forening