ID certificering

 

En ID Psykoterapeut er uddannet på ID Academys 4 årige psykoterapeutuddannelse.

Følgende certificeringskrav er gældende for en ID Psykoterapeut

ID Psykoterapeutuddannelsen er en af Danmarks mest anerkendte psykoterapeutuddannelser.

ID Psykoterapeutuddannlsen opfylder de statslige kvalitetskriterier for psykoterapeut uddannelser. ID Psykoterapeut uddannelsen har opfyldt de kriterier, som alle større psykoterapeut uddannelser i Danmark har gennemført via konsulentfirmaet Reflektor.

Uddannelsen er godkendt af The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) i London og The European Association for Psychotherapy (EAP) i Wien. Det giver mulighed for at få et internationalt anerkendt europæisk psykoterapeut-certifikat efter endt uddannelse.

Uddannelsen er repræsenteret på Psykoterapeut Foreningens henvisningsliste over psykoterapeutiske uddannelsessteder i Danmark, og et stigende antal ID Psykoterapeuter vælger at melde sig ind i Dansk Psykoterapeutforening.
Psykoterapeuten skal dog have praktiseret i to år, for at opnå fuldgyldigt medlemsskab.

ID Psykoterapeut uddannelsen er karakteriseret ved, at spiritualiteten er med, samtidigt med, at uddannelsen er praktisk, jordbunden og baseret på videnskabeligt anerkendte terapi-metoder.

En certificeret ID Psykoterapeut har som minimum gennemført et fireårigt forløb på ID Academy bestående af 1003  timers teori, terapeutisk færdighedstræning, egenterapi og supervision. Desuden har indehaveren af certifikatet demonstreret de menneskelige og faglige kvalifikationer, der karakteriserer en ID Psykoterapeut.

Din terapeut har selv gennemgået et længerevarende terapeutisk forløb som klient.
Derudover har en ID Psykoterapeut ofte videreuddannet sig
på kurser og andre relevante uddannelser.

Uddannelsen kommer i løbet af sine 4 år omkring disse områder og niveauer:

  • grundlæggende psykoterapeutiske metoder og færdigheder
  • barndom, opvækst og familie
  • eksistentielle temaer
  • dybe sociale, kulturelle og spirituelle potentialer

 

Hvad er ID:

ID står for Integrativ Dynamisk.

Uddannelsen indeholder en bred vifte af praktiske, psykoterapeutiske redskaber. En af grundene til at flere og flere psykoterapeuter efter en årrække supplerer deres uddannelse og arbejder integrativt er, at en enkelt terapeutisk retning sjældent giver tilstrækkeligt med psykologisk værktøj til at kunne hjælpe klienterne med et tilpas bredt spektrum af problemer.

Integrativ Dynamisk psykoterapi bruger såvel redskaber fra eksempelvis kognitiv og psykodynamisk som oplevelsesorienteret psykoterapi. Disse retninger har hver især nogle terapeutiske metoder og tilgange til menneskelige problemer, som igennem årtiers erfaring er fundet mest virkningsfulde til at hjælpe mennesker med deres psykiske problemer og personlige udvikling.

Terapeuten anvender de metoder og redskaber, der er relevante for netop det niveau den enkelte terapi session befinder sig på. Det giver en dynamisk proces, som åbner et rum med plads til dybtgående forandringsprocesser.