ID Psykoterapeutisk Forening - en forening med ID psykoterapeuter

ID Psykoterapeutisk Forening er et netværk for certificerede ID Psykoterapeuter.

Vi arrangerer kurser, efteruddannelser og faglige netværk for vore medlemmer.

Vi formidler kontakt mellem klienter, der efterspørger seriøs psykoterapi, og vores veluddannede medlemmer.

Vores medlemmer forpligter sig til at efterleve foreningens Etikregler

Hvis du har noget, du vil spørge om, eller noget du gerne vil kommentere, så er du velkommen til at kontakte os: idpf.formand@gmail.com

Med venlig hilsen

Harry Sandholm
Formand for ID Psykoterapeutisk Forening

Harry Sandholm

Information

Det er ID Psykoterapeutisk
Forenings formål at:

6 gode grunde til at være medlem af IDPF

1. Vi er et fællesskab for færdiguddannede ID Psykoterapeuter, som udvikler faglige netværk.


2. Vi bidrager til at sikre klienter tryghed i valget af en ID Psykoterapeut.


3. Via vores hjemmeside og logo kan du nå ud til en større kreds af klienter. Vi kan i fællesskab gøre foreningen og dig synlige på internettet og på sociale medier.

Vi bidrager til at sprede kendskabet til medlemmernes faglige kompetencer.


4. Du forpligter dig til at overholde vores etikregelsæt og kan søge hjælp hos vores Etikudvalg ved etiske spørgsmål i din praksis. Du har også mulighed for at deltage i workshops om etik.


5. Du får mulighed for at deltage i kurser og workshops om psykoterapi. De fleste er gratis for medlemmer.

Du har også mulighed for at deltage i foreningens efteruddannelser til en meget favorabel pris.


6. Vi har tegnet en fælles Erhvervsansvarsforsikring


Følg os på facebook

ID Psykoterapeuter

Tove Rasmussen

Tove Rasmussen

T: 24 48 85 53
Møllebjergvej 33
4220 Korsør

Jeg tilbyder individuelle samtaler.

når livet gør ondt, når du vil udvikle selvværd/selvtillid/selvindsigt
og når du vil udvikle dine personlige kompetencer.

Jeg har arbejdet med...

Anne Vermehren

Anne Vermehren

T: 29 45 74 05
www.zoomafocus.dk/
Overgade 14, 2.th.
5000 Odense

Længes du efter at finde dig selv? At finde mening med livet? At opdage dine mønstre? Og dine værdier i livet?
Eller har du problemer med stress, angst, dit parforhold eller forholdet til...

Karen Marie Bach-Vilhelmsen

Karen Marie Bach-Vilhelmsen

T: 23 37 21 51
www.sam-tale.dk
Rørholmsgade 11, 1.th.
1352 København K

En samtale i en god og nær kontakt med et andet menneske kan forandre ALT.

Samtale er en forudsætning for enhver kontakt med og mellem mennesker.

Måske bliver du skræmt af ordet...

Jan Petry

Jan Petry

T: 40 28 90 10
www.hypnoseterapeut.dk/
1165 K København K

Fokuspunkter: Angst - Stress - Fobier
Arbejder endvidere som Hypnoseterapeut, som er et meget virkningfuldt supplement til samtaleterapi.

Aktuelle aktiviteter