Etikudvalget

 

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”

( K. E. Løgstrup: Den etiske fordring. Nordisk Forlag, 1956/1991(s.25))

 

Etikvalget har som overordnet mål at inspirere til og værne om et højt etisk niveau hos IDPF’s medlemmer.

Psykoterapeuter vil fra tid til anden i deres arbejde komme ud for spørgsmål af etisk karakter. Der kan opstå et behov for at få vendt og belyst disse spørgsmål med øjne udefra. Du er altid velkommen til at bruge etikudvalget som en faglig sparringspartner.

Etikudvalgets medlemmer vælges på ID Psykoterapeutisk Forenings årlige generalforsamling. Udvalget består af 5 medlemmer samt en suppleant.

 

Etikudvalgets arbejdsområder er

  • at udbrede kendskabet til foreningens etikregler blandt dens medlemmer.
  • at anspore foreningens medlemmer til etisk refleksion.
  • at arbejde som etisk reflekterende vækstlag for foreningen.
  • at afklare spørgsmål der vedrører etiske aspekter i foreningens virke.
  • at behandle eventuelle klager over foreningens medlemmer. Herunder klager fra kolleger, klienter og fra det private og offentlige arbejdsmarked.
  • at rådgive medlemmer ved klagesager.
  • at rådgive medlemmer i spørgsmål, der omhandler etiske dilemmaer i terapeutens virke.

 Se IDPF’s etikregler  

 


Etikudvalgets medlemmer

Marianne Møllekær
Tlf: 23 28 79 55
marianne.moellekaer@gmail.com

Louise Jarvad
Tlf: 26 22 44 28
louise@louisejarvad.dk

Kirsten Cleemann
Tlf: 30 24 97 96
kirsten.cleemann@copenhagencoachingco.dk

Suppleant:
Gerit Stoecklmair

Bestyrelsens repræsentant: