Din psykoterapeut -
Maja Ebbesen

Maja Ebbesen
Lergravsvej 57, 2. Sal , 2300 København S

Jeg tilbyder
Individuel og parterapi
Terapi til børn(Sandplay)
Unge terapi
Familieterapi
Supervision

Du er varmt velkommen med det, du har på hjertet - uanset hvad, det måtte være.

Sammen kan vi finde ud af, hvad der driver dig i terapiens retning og hvad du ønsker, vi skal være sammen om.

Jeg gør mit bedste for at skabe et trygt rum for dig, hvor du kan udforske og opleve dig selv, dine følelser og sansninger. Hvis du har brug for at have en partner, en forælder, en søskende eller en anden med i terapien, så er personen velkommen.

Vi kan mødes i klinikken, i naturen eller online alt efter hvad der passer dig og dine temaer bedst.

Jeg er specialiseret i chok og traume behandling. Ubearbejdede traumer bor i kroppen kan give anledning til både psykisk og fysisk smerte, men kan gennem kontakt og samarbejde med kroppens iboende visdom forløses. Når traume energi frisættes oplever vi mennesker det oftest i form af forøget frihedsfornemmelse i kroppen, mere glæde og livsenergi og generelt mere velbehag i kroppen.

Her er nogle af de temaer mennesker ofte kommer med i terapi. Det kan naturligvist være noget andet du har med dig og så er det også helt velkomment:

Sorg

Stress og belastningsreaktioner

Depression

Angst

Tankemylder

Barndomstraumer

Selvværdproblematikker

Tristhed og generel mistrivsel

Pårørende til alvorligt syge

Pårørende til sindslidende

Misbrug i nære relationer

Relationsproblemer

Psykisk og fysisk vold i nære relationer

Overgreb

HSP – Highly Sensitive People/Særligt sensitive mennesker

Støtte til forældrerollen

Selvskadende adfærd

ADHD, ADD

Borderline

Skam og forkerthedsfølelser

Eksistentielle spørgsmål (mening/meningsløshed/død/ensomhed)

Spirituelle erfaringer/spirituel søgen og udvikling

Jeg er fuldtidspraktiserende terapeut med lang erfaring fra psykoterapiens forunderlige verden.

Varmt velkommen!

Kh Maja Ebbesen
Psykoteraput MPF
Cand.mag.pæd.