Din psykoterapeut -
Merete Nødgaard

Merete Nødgaard
Holsteinsgade 29, kld. th, 2100 Kbh.Ø Hjortekærskrænten 7, 2800 Kongens-Lyngby

Jeg arbejder integralt, dvs. ud fra forskellige psykologiske retninger og -metoder afhængigt af, hvad der er relevant i fht. dine udfordringer. Krop og psyke hænger sammen. Derfor vil vi, når det er relevant, arbejde med dit nervesystem via visualiseringer, grounding, tegninger, eller små terapeutiske øvelser ude af stolene.

Der kan være mange årsager til at komme i terapi og ønske hjælp:

 • Fysiske/psykiske chok og traumer
 • Udfordringer i relationer herunder grænsesætning
 • Livskriser - fx skilsmisse, udbrændthed, tab, sygdom
 • Stresshåndtering og -forebyggelse
 • Studiepres og eksamensangst
 • Overbevisninger
 • Rummeprocesser fx i fht. vrede og sorg. Du lærer at
  rumme dine følelser som vrede, sorg, skam eller
  forkerthed
 • Angst og nervøsitet
 • Spiseforstyrrelser
 • Temaer om liv og død
 • Depression
 • Mindreværd